Workshop Nudging 5 februari: incassobeleid door gedragsbeïnvloeding

2125

Ook betalingsgedrag is positief te beïnvloeden
Je kunt mensen verleiden een bepaalde route te lopen door kleurige voetstappen op het wegdek aan te brengen. Je kunt het gebruik van een trap stimuleren met leuke beeld- en geluidseffecten. En de ‘Holle bolle Gijs’ op de Efteling zorgt er al heel lang op een leuke manier voor dat mensen hun afval in de prullenbak gooien.

Ook in het betalingsverkeer is dergelijke positieve beïnvloeding vaak effectief, zo betoogde Tamara Madern, wetenschappelijk medewerker van het Nibud tijdens de eerste workshop van MKB Groeit! in 2014.

Ook in het betalingsverkeer is dergelijke positieve beïnvloeding vaak effectief, zo betoogde Tamara Madern, wetenschappelijk medewerker van het Nibud tijdens de eerste workshop van MKB Groeit! in 2014.

‘Nudging’ heet die methode en dat staat voor: iemand een zetje in de goede richting geven.

Tips van Tamara tijdens deze bijeenkomst die door meer dan 50 ondernemers werd bezocht:
1. Sluit zoveel mogelijk aan op de motivatie van de klant;
2. Geef een heldere boodschap af en voorzie in een plan;
3. Bied keuzevrijheid, maar ook weer niet te veel;
4. Geef positieve feedback en normen (90% betaalt binnen een week);
5. Speel in op commitment en consistentie: herinner de klant aan zijn belofte;
6. Kies eerder voor belonen dan voor straffen (korting bij snel betalen bijvoorbeeld);
7. Maak het consument/ondernemer makkelijk;
8. Geef persoonlijke aandacht en spreek de klant persoonlijk aan.

Tijdens de discussies die vervolgens aan de tafels werd gevoerd, kwam met name het laatste punt duidelijk naar voren. Een goed persoonlijk contact met de klant is vaak de beste manier om tijdige betaling te bereiken, zo bevestigden veel van de aanwezige ondernemers.

Tamara Madern verzorgde deze interactieve workshop namens GGN Mastering Credit, een van de partners van het programma MKB Groeit!

Hier vindt u de Prezi-presentatie van Tamara Madern.

De volgende workshop van MKB Groeit! wordt donderdag 24 april gehouden.

· · ·

Leave a Comment