Wijzigingen pensioen in eigen beheer

1494

Wijzigingen pensioen in eigen beheer

Het systeem van pensioen in eigen beheer gaat in de toekomst drastisch veranderen. Het ziet er naar uit dat gekozen wordt voor een systeem van Oudedagssparen in Eigen Beheer (lijfrente op basis van een beschikbare premie). De huidige vorm van pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, maar er komt wel een overgangsregeling. Rond Kerst volgen definitieve voorstellen van staatssecretaris Wiebes. Het streven is gericht op een ingangsdatum van 1 januari 2017.

Meer informatie in de Suczestip van Koenen en Co


Leave a Comment