Uw werknemer heeft zijn zorgpremie niet betaald

2332

Uw werknemer heeft zijn zorgpremie niet betaald

Wat zijn de gevolgen voor het niet betalen van de zorgpremie?

Uw werknemer blijft bij wanbetaling verzekerd voor ziektekosten gebaseerd op de basisdekking bij de huidige zorgverzekeraar. U als werkgever bent door de “inhoudingsplicht” verplicht de premie in te houden op het inkomen en deze maandelijks af te dragen aan CAK (Centraal Administratie Kantoor. Na zes maanden wanbetaling wordt de incasso overgedragen aan CAK. Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid de regeling wanbetalers uitvoert. CAK zorgt voor de incasso van de premie achterstand. Zij hanteren een hogere premie tot de volledige schuld aan de zorgverzekeraar is afgelost.

Wanneer de premie incasso is overgedragen aan CAK wordt de werkgever of uitkeringsinstantie hierover schriftelijk geïnformeerd. U als werkgever bent door de “inhoudingsplicht” verplicht de premie in te houden op het inkomen en deze maandelijks af te dragen aan CAK. Zodra de achterstand volledig is voldaan ontvangt u een brief waarin vermeld staat wanneer u moet stoppen met het inhouden van de premie op het inkomen. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat u de premie voor een bepaalde maand, ook in die maand inhoudt op het inkomen van uw werknemer. Bijvoorbeeld: De maandpremie voor januari houdt u ook in op het salaris van januari.

Doet u dat niet, dan kunt u de premie conform de Zorgverzekeringswet achteraf niet meer verhalen op uw werknemer. Wanneer de premie niet wordt betaald aan CAK of het beslag is onvoldoende dan blijft deze persoon toch verzekerd voor de basisdekking bij de huidige zorgverzekeraar.

Pas op het moment dat een persoon van de radar verdwijnt in verband met onbekend adres wordt deze persoon door de zorgverzekeraar afgemeld en is dan niet meer verzekerd.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen hierover.

Jeroen Klaassen – Insucare
Vennoot, Casemanager Crov©, Inkomensadviseur


Leave a Comment