Waarvoor heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

1134

Vincent van Lierop, Allianz:
Iedere onderneming heeft een aansprakelijkheidsverzekering nodig om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. In tegenstelling tot wat velen denken, is het geen verplichte verzekering, echter wel één van de belangrijkste. Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben voor u als MKB’er. De verzekering omvat:

  • dekking van schade die u en/of uw werknemers bedrijfsmatig toebrengen
    aan derden;
  • dekking per aanspraak/ gebeurtenis tot de overeengekomen limiet;
  • algemene aansprakelijkheid;
  • werkgeversaansprakelijkheid;

De dekking verschilt per bedrijfstak en dient daarom op uw specifieke bedrijfsactiviteiten te worden afgestemd. Neem voor verdere informatie contact op met onze expert.


Leave a Comment