Wat zijn de voorwaarden voor de financieringsmogelijkheid via Kredietunie Brabant?

887

Gertie Holtackers, BDO

Één van de extra financieringsmogelijkheden in Zuidoost-Brabant is Kredietunie Brabant! Dit is een organisatie die zich specifiek richt op het verstrekken van financieringen aan het MKB in de regio Zuidoost-Brabant. Zij verstrekken financieringen tot een maximum van € 250.000, met een vaste rente van 8% per jaar. Voor het verkrijgen van een financiering via Kredietunie Brabant gelden een aantal aanvullende, specifieke criteria. Informeer ernaar bij uw expert!


Leave a Comment