Volstaat het om de algemene voorwaarden van mijn bedrijf op de achterzijde van mijn facturen te plaatsen?

876

Mr. Niels Vanaken, AV Advocatuur:

Nee. Algemene voorwaarden dienen uiterlijk ten tijde van het aangaan van de overeenkomst aan de contractspartij ter hand te worden gesteld. U kunt ze dan ook beter op de achterzijde van de offertes plaatsen.


Leave a Comment