Wat verzeker ik met een bedrijfsschade verzekering?

976

Vincent van Lierop, Allianz:

Als u uw ondernemersactiviteiten moet staken omdat uw bedrijfsgebouw, bedrijfsuitrusting of goederen beschadigd zijn na een gedekte schadegebeurtenis (bijv. een brand), vermindert uw brutowinst. U heeft geen omzet en uw vaste kosten lopen door. De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen deze vermindering van de brutowinst. U kunt voor een bepaalde periode de brutowinst vergoed krijgen. Dit is de nettowinst plus de vaste kosten. De verzekering omvat:

  • dekking voor vermindering van de brutowinst als gevolg van bedrijfsstilstand door een gedekte schade;
  • mogelijkheid voor dekking van reconstructiekosten bijvoorbeeld als uw financiële- of klantenadministratie beschadigd is;
  • mogelijkheid voor preventieadvies om uw bedrijfscontinuïteit te verbeteren.

Productiebedrijven hebben baat bij een bedrijfsschadeverzekering. Ook andere bedrijven kunnen baat hebben bij een bedrijfsschadeverzekering of een variant ervan.


Leave a Comment