Op welke manier kom ik snel tot een goed strategische plan: is een SWOT-analyse daarvoor nog steeds het geëigende instrument?

963

Twan Smetsers, Chematronics:

Vergeet de SWOT. Het is een veel gebruikt instrument, maar vaak ook slecht begrepen. Wil je een SWOT-analyse goed inzetten, dan vraagt dit veel meer van je dan met een positieve blik de lijstjes met sterke kanten en kansen in te vullen. Maak daarentegen een ‘strategisch plan in een uurtje’. Pak een vel papier en schrijf/teken je visie: waar wil je staan over een aantal jaar, wat is je droom? Daarna ga je er in gedachten vanuit dat je je droom al waar hebt gemaakt. Vervolgens gaan we ‘backcasten’ (het tegenovergestelde van ‘forecasten’). We gaan terug in de tijd tot we bij vandaag zijn en we beschrijven hoe we de weg doorlopen hebben om onze visie waar te maken. De weg die je dan beschrijft is de eenvoudigst te realiseren strategie. Zet direct een aantal acties uit om de weg in te slaan die je zojuist beschreven hebt. Dan is er geen weg meer terug en ben je feitelijk al op weg naar toekomstig succes.


Leave a Comment