Heeft het nog wel nut om naar de bank te gaan voor financiering?

910

Gertie Holtackers, BDO

Ook in de huidige economische marktomstandigheden is het nog steeds zinvol om voor een financiering bij een bank aan te kloppen. Veel banken hebben een speciale afdeling voor financieringen voor u als ondernemer in het MKB. Banken beoordelen een kredietaanvraag op een aantal factoren, waaronder:

  • Kwaliteit van het management en de administratieve organisatie;
  • De strategie en toekomstplannen;
  • Historische financiële informatie;
  • Toekomstige financiële informatie;
  • Huidige financieringsstructuur;
  • Mogelijkheid tot het verstrekken van zekerheden.

Het kan voor u als ondernemer van belang zijn dat u met uw onderneming in staat bent bepaalde zekerheden te verstrekken die een waarde vertegenwoordigen voor de bank. Banken kunnen een beroep doen op het borgstellingskrediet dat specifiek geldt voor het MKB. Hierbij staat de overheid garant voor een deel van de financiering indien uw onderneming niet voldoende zekerheden kan verstrekken. Omdat banken een beroep kunnen doen op dit borgstellingskrediet zullen zij eerder een financiering aan u verstrekken. Tevens is het mogelijk om in samenwerking met een bank op zoek te gaan naar meerdere financieringsbronnen, waardoor een zogenaamde stapelfinanciering ontstaat. Kortom, u kunt nog steeds bij een bank terecht voor een financiering.

Een goede aanpak voor indiening van de aanvraag is wel essentieel!


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.