Ik ben bang dat een debiteur niet (meer) kan betalen. Wat nu?

991

Jop Reijnders van reijnders advocaten:

Als verschillende niet-juridische stappen zijn genomen (herinnering, aanmaning, etc.) kan de vordering bij de rechter afgedwongen worden in een zogenoemde bodemprocedure. De doorlooptijd is lang s en de kosten zijn substantieel. Het kan verstandig zijn voorafgaand conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur. Een advocaat kan voor u verlof vragen bij een rechter, waarna de deurwaarder beslag kan leggen op de goederen. Dit kan gebeuren zonder dat de debiteur hierover geïnformeerd hoeft te worden. Hierna kunt u binnen 14 dagen de bodemprocedure starten waarin u eist dat de vordering wordt toegewezen, en waarin de debiteur zich kan verweren. Het conservatoir beslag dient als een soort ‘verzekering’. Als de bodemprocedure positief afloopt, kan er ook daadwerkelijk verhaald worden op de debiteur.  Door het verrassingseffect is het conservatoir beslag erg effectief. Niet alleen als ‘verzekering’, ook komt het in de praktijk vaker voor dat plotseling overleg met de debiteur toch mogelijk blijkt.
Een alternatief is het zogenaamde ‘incasso kort geding’. Wanneer de vordering duidelijk is en er geen noemenswaardig verweer bekend (of voorstelbaar) is en aannemelijk gemaakt kan worden dat er een spoedeisend belang bestaat dat er betaling op de vordering volgt, kan binnen enkele weken een mondelinge behandeling (zitting) in kort geding plaatsvinden. Wanneer het meezit, ligt er binnen 6 weken na dagvaarding een toewijzend vonnis.


Leave a Comment