Ik heb – als eenmansbedrijf in webdevelopment – sinds kort 2 stagiaires. Is een standaard verzekering voor aansprakelijkheid dan voldoende voor het geval uit hun werkzaamheden schade bij één van mijn klanten voortvloeit?

964

Vincent van Lierop, Allianz:

Goed te lezen dat u plaats biedt aan stagiaires die mogelijk in de toekomst onze arbeidsmarkt komen versterken. De vraag lijkt redelijk simpel te beantwoorden. U dient echter rekening te houden met een aantal belangrijke punten. Veelal biedt een aansprakelijkheidsverzekering dekking voor de schade die u of uw ondergeschikte toebrengt aan een ander. Indien u een aansprakelijkheidsverzekering heeft die op maat gemaakt is, kan deze een beperkte dekking hebben, waarbij stagiaires en eventueel andere ondergeschikte uitgesloten zijn van dekking. Neem bij twijfel over de dekking van uw polis contact op met uw adviseur. Voor de volledigheid wil ik u nog wijzen op het volgende. Het is voor u van belang dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Deze verzekering biedt dekking voor zuivere vermogensschade, schades waarbij geen letsel- of materiele schade is ontstaan. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt enkel dekking voor letselschade en schade aan zaken.


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.