Run op de Belastingdienst vanwege aftrek huur zzp’er?

2138

Run op de Belastingdienst vanwege aftrek huur zzp’er?

Een nieuwe ontwikkeling. De thuiswerkende zzp’er mag de huur van zijn woning aftrekken van de winst. Let wel; het moet gaan om een ondernemer die vanuit zijn huurhuis werkzaamheden verricht voor zijn bedrijf. Daarnaast mag de werkkamer ‘naar verkeersopvatting’ geen zelfstandig gedeelte van de woning vormen.

De betekenis van ‘naar verkeersopvatting’ is, vrij vertaald: wat je normaal vindt. Het gevaar met zo’n open norm is dat deze zich blijft aanpassen aan de maatschappelijke opvatting. Een voorbeeld: in de jaren 50 scheen het gebruikelijk te zijn om de vaste wastafel in het toilet mee te nemen bij een verhuizing1. Tegenwoordig zou je hiervan raar opkijken maar in de jaren 50 was dit normaal. Zo zie je maar hoe de verkeersopvatting tegelijkertijd verandert met de maatschappij. Door deze open normen heeft de rechter ook de ruimte om met de tijd mee te gaan.

Aftrek en bijtelling

Het huurrecht is een vermogensrecht en daarmee een ‘goed’ in de zin van de Wet Inkomstenbelasting2. Hierdoor kan onder voorwaarden de gehele huursom ten laste van de winst worden gebracht, de aftrek. Dat is vanwege het zakelijk gebruik van de woning. Aan de andere kant moet er een bedrag bij de winst worden opgeteld vanwege het privégebruik van de woning, de bijtelling. Dit geldt ook voor de werkkamer. Dezelfde regels zijn van kracht voor een door de onderneming gehuurde of gepachte onroerende zaak en voor zzp’ers met een koopwoning.

Terugwerkende kracht

De uitspraak kan gunstig uitpakken voor de zzp’ers die nog een belastingjaar open hebben staan voor bezwaar of beroep. Maar ook voor zzp’ers die voor een bepaald jaar de aangifte nog moeten doen. Er is namelijk sprake van terugwerkende kracht. Ik ben in ieder geval benieuwd wat deze uitspraak in de praktijk zal gaan doen en of de Belastingdienst het nog druk gaat krijgen.

Hoewel ik geen fiscaal jurist ben, wil ik bovenstaande ontwikkeling toch graag met je delen. Vraag je accountant of belastingadviseur naar de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie.

1 Bron: Het proefschrift ‘de verkeersopvatting’ 2009 door mr. P. Memelink
2 Bron: www.rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2016:1899

Bente Jacobs – Jurapunt
Jurist


Leave a Comment