Red Paper over Brainport ambities

2007

Red Paper over Brainport ambities

“In 2020 staat Zuid-Oost Brabant in de top 3 van toptechnologie regio’s in Europa”. Aan ambitie geen gebrek  en plannen genoeg met ruime aandacht waarom we wat gaan doen. We moeten echter veel nadrukkelijker aan de slag met hoe we het gaan doen.
MKB Eindhoven voorzitter Carl Heskes schreef hierover een alarmerende en inspirerende Red Paper met als titel “Brainport start your Grow Engines”.

Hoe wordt structurele en substantiële groei van mkb bedrijven mogelijk? Groei die nodig zal zijn om onze welvaart op niveau te houden. Het mkb moet immers voor een steeds groter deel van onze economische groei zorgen. En dat terwijl ons innovatievermogen steeds verder onder druk staat.

Om te komen tot antwoorden op deze vragen heeft Carl Heskes de situatie nader verkend. Op basis daarvan een oplossingsrichting geschetst, met in het hart een model voor structurele groei van het mkb. Om zijn inzichten en uitzichten te kunnen delen heeft hij een Red Paper opgesteld.

Deze Red Paper is, naast een prikkelende boodschap, een expliciete uitnodiging om de discussie rondom dit vraagstuk aan te gaan. De website www.growengines.nl vormt de eerste landingsbaan voor reacties en andere bijdragen.

Aandacht vragen voor een effectievere regiotactiek in dagen van economische voorspoed, voelt wellicht wat vreemd aan. Toch is dit hét moment om aan de slag te gaan met het versterken van ons regionale prestatievermogen.


Leave a Comment