Hoe zit het met pensioenopbouw bij zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof?

8185

Hoe zit het met pensioenopbouw bij zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof?

Binnenkort krijg je een kindje, of misschien heb je er al een! Dan staat het onderwerp ‘pensioen’ natuurlijk niet op je prioriteitenlijstje. (Voor zover het er überhaupt al opstond).  Je hebt wel wat anders aan je hoofd en dat begrijpen wij volkomen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens de zwangerschap heb je als vrouw recht op minimaal 6 weken zwangerschapsverlof. Daarnaast heb je na de bevalling nog minimaal 10 weken bevallingsverlof. Mocht je nou een aantal weken van je zwangerschapsverlof niet gebruikt hebben, dan mag je die optellen bij het bevallingsverlof. Alles bij elkaar opgeteld heb je dus altijd recht op minimaal 16 weken verlof.

Gedurende die 16 weken heb je gewoon recht op salaris, opbouw van vakantiedagen én pensioenopbouw!

Ouderschapsverlof

Aan die roze wolk komt natuurlijk geen einde, maar er komt wel een tijd dat je weer aan de slag gaat. Je kunt er dan samen met je partner voor kiezen om gebruik te maken van het zogenaamde ouderschapsverlof. Die kun je opnemen voor de zorg van je kindje tot de leeftijd van 8 jaar.

Hoe werkt ouderschapsverlof?

De wettelijke regeling is dat je ouderschapsverlof opneemt door een jaar lang minder van je normale arbeidsuren te werken. Het kan echter voorkomen dat in de CAO staat omschreven dat je deze uren anders mag verdelen. Houd er in ieder geval rekening mee dat je ouderschapsverlof kunt opnemen tot maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Daarnaast is het ouderschapsverlof vaak geen betaald verlof waardoor je pensioenopbouw omlaag gaat. Wij raden daarom altijd aan om goed te controleren welke afspraken er staan omschreven in de arbeidsovereenkomst en pensioenregeling. Uitzondering: wanneer in de pensioenregeling een partnerpensioen is opgenomen heeft het ouderschapsverlof gedurende 18 maanden geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Pensioensadvies

Overweeg je gebruik te maken van het ouderschapsverlof? Dan is ons advies om goed na te gaan wat er nu precies geregeld is. Het kan namelijk voorkomen dat de afspraken onduidelijk voor je zijn of dat er helemaal geen afspraken zijn gemaakt. In beide gevallen is het dan belangrijk om in gesprek te gaan met je werkgever om duidelijke afspraken te maken.

Heeft je werkgever nog geen pensioenregeling? Dan hoef je je ook geen zorgen te maken over de gemiste opbouw tijdens verlof. Je moet dan zelf aandacht besteden aan de opbouw van een adequate oudedagsvoorziening. Ook hierover kun je gewoon het gesprek aangaan met je werkgever!

Wijnand Verschuur – Insucare
Directeur


Leave a Comment