Pech of een Kans

1817

Een goede werknemer neemt ontslag:
Pech of een Kans?

henkAfgelopen donderdag nam ik deel aan de ontbijtworkshop over strategische personeelsplanning, verzorgd door René Schoenmakers, Randstad
Divisie Techniek.

Vrij vertaald is voor mij strategische personeelsplanning:
Wat voor personeel heb ik voor mijn bedrijf nodig in de naaste toekomst?

Als bijvoorbeeld een goede werknemer ontslag neemt moet ik als ondernemer niet de “laatste” advertentietekst tevoorschijn toveren, maar als ondernemer moet ik mezelf de vraag stellen “als ik kijk naar de koers die ik vaar met mijn bedrijf” of “welke ontwikkelingen vinden er plaats in de markt”, wat betekent dat dan voor de eisen aan het profiel van de vacature?
Je moet dan niet alleen denken aan kennis en ervaring, maar ook en vooral aan kritische competenties, gedragskenmerken en houdingsaspecten.
Deze elementen moeten worden opgenomen in het profiel en dan kan de weving en selectie beginnen.

Nog een laatste tip voor de selectiegesprekken:
Vraag bij sollicitanten naar recente voorbeelden uit het werk over die kritische competenties, gedragselementen en houdingsaspecten.
Laat je dan overtuigen door de voorbeelden die genoemd worden!
Als je twijfelt, niet inhalen!
Beter wat langer een open plek, dan een mogelijk toekomstig probleem binnen halen.

Met andere woorden, een goede werknemer die ontslag neemt, is een geweldige kans om praktisch invulling te geven aan strategische personeelsplanning.

Henk Boswinkel – Boswinkel & Partners
Consultant, Trainer & Interim Manager

 


Leave a Comment