Nederland kan van Zweden leren

1953

Nederland kan van Zweden leren

bassieZweedse medewerkers worden een aantal keren per dag uitgenodigd voor een korte werkonderbreking. Deze “FIKA” biedt een moment van rust en maakt overleg simpeler waardoor betrokkenheid toeneemt. Productiviteit en effectiviteit verbeteren en overbodige hiërarchie verdwijnt.
FIKA zorgt ervoor dat medewerkers informeel kennis, ervaring, informatie en meningen delen en informeel leren. Onder het genot van zoetigheid al dan niet met koffie.

In Nederland kennen we “effen een bakkie doen”. Een eenvoudige lunch met een kleffe hap uit een plastic zakje wordt vaak tijdens het werk naar binnen gewerkt. Zweedse medewerkers hebben meer kortere pauzes waar koffie van hoge kwaliteit (of thee) wordt geschonken met luxe cakes, taartjes, smoothies en/of fruit. Men bespreekt tijden de FIKA privé- maar ook zakelijke kwesties. Resultaat: grotere saamhorigheid en hechtere teams waaruit goede ideeën voortkomen. Deze leiden tot innovaties en verbeteringen; voorwaarden voor de continuïteit van organisaties. Het voorkomt onnodige ellenlange vergaderingen waaruit alleen maar nieuwe vergaderingen kunnen voortkomen.

De Nieuwe generatie medewerkers, het Nieuwe werken

FIKA sluit perfect aan op de werkwijze van de nieuwe generatie, het nieuwe werken en het nieuwe kantoor. Deze generatie wil continue persoonlijk in contact staan met familie, vrienden, collega’s en anderen die ertoe doen.

Hier liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en – organisaties. Begin met het faciliteren van informele ontmoetingsplekken zoals coffeecorners met hoogwaardige voorzieningen (koffie, thee, water, smoothies, fruit) en een mogelijkheid om ideeën, meningen en opmerkingen op die plek te noteren, te verzamelen en in te zetten voor een gezamenlijk doel. Medewerkers krijgen daarnaast de ruimte in tijd en plaats om op eigen initiatief informeel te overleggen.

In deze coffeecorner is toegang tot internet (kennis) erg belangrijk maar ze verwachten ook directe feedback over hun acties en werkzaamheden. Managers moeten daardoor meer gaan faciliteren en medewerkers stimuleren om zónder hun leiding méér informeel overleg te hebben. Korte gerichte workshops borgen deze nieuwe vorm van overleg in de organisatie. Het Nederlandse equivalent van de FIKA, CoffeeTalk, biedt hiervoor alle ruimte en kan met de juiste inzet en voorzieningen ook in Nederland veel gaan betekenen.

Paul van der Horst is oprichter van Nido-advies en ontwikkelaar van het Coffeetalk®-concept.

Paul van der Horst, Nido-advies
Directeur


Leave a Comment