Inschrijfvoorwaarden masterclass

Inschrijving

1. De masterclass is gericht op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met een bedrijfsomvang van meer dan 5 werknemers.
2. De masterclasses zijn bedoeld voor directeuren, eigenaren en managementteamleden van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Er zijn ook speciale masterclasses voor hrm-medewerkers. Leden van MKB Eindhoven kunnen een introducé meenemen. Het aantal deelnemers per keer is maximaal 80.
3. Na aanmelding ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
4. De organisatie behoudt zich het recht voor om u – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel u te berichten dat de inschrijving is gesloten. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende branches, kan reden zijn u niet in te schrijven voor de masterclass. U krijgt dit tijdig via e-mail te horen.

Verhindering

5. Mocht u na aanmelding onverwacht toch verhinderd zijn, dan kunt u een collega in uw plaats laten gaan. Indien dat niet mogelijk is, dan graag 2 dagen van te voren afmelden. Indien we geen afmelding hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt om u 145 euro in rekening te brengen.

Waarde

6. Voor deelname aan een masterclass betaalt u 145 euro. Indien u door een van onze partners bent uitgenodigd kunt u gratis deelnemen.
7. Ondernemers die lid zijn van MKB Eindhoven kunnen gratis deelnemen aan de masterclasses.
Meer informatie over het bedrijfslidmaatschap.