Zakelijk huurrecht en de gevolgen van de coronacrisis

Webinar | 30 min.

Wat zijn je rechten en plichten als zakelijk huurder en/of verhuurder naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis? In hoeverre is een huurder verplicht om, ondanks de sluiting van overheidswege, de huur te betalen en aan haar andere verplichtingen te voldoen? In hoeverre kan een verhuurder een huurder verplichten te betalen?

Deze vragen zijn momenteel actueel. De impact van de coronacrisis is al een jaar merkbaar en ook in het huurrecht zijn de gevolgen aanwezig voor huurders en verhuurders.

In dit webinar gepresenteerd door Richard de Hoop informeren Deborah Reijnart en Ton Hendriks van Aben & Slag Advocaten je over de huidige stand van zaken. In een half uur word je bijgepraat over de gevolgen van de coronacrisis op huurovereenkomsten.

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart
Aben & Slag advocaten

dreijnart@abenslag.nl
0495 536 138