Alles over de Arbowet

E-learning |  15 min.

De wetgeving rond arbeidsomstandigheden is in drie niveaus ingedeeld: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

  • De Arbowet vormt de basis van de regelgeving en bevat geen concrete regels.
  • In het Arbobesluit staan de regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan.
  • De Arboregeling beschrijft de concrete voorschriften.

De wet richt zich op het volgende:

  • De algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming.
  • Het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden.
  • Het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In de Arbowet staat beschreven dat u en uw werknemer samen verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Samen werkt u aan een gezonde en veilige werkomgeving. Wordt een van uw werknemers toch ziek? Dan moeten uw werknemer en u al het mogelijke doen om uw werknemer zo snel en verantwoord mogelijk te laten re-integreren.

Alles over de Arbowet in 2021

In deze korte video legt onze casemanager Anne Zwaan de hoofdpunten en wijzigingen van de Arbowet aan u uit:

Meer informatie

Rinse_Rooker_Groeit

Rinse Rooker
Arboned

Rinse.Rooker@arboned.nl
06 8307 9101