HIGH5-lezing(en)

  • Het aantal deelnemers per lezing is beperkt en afhankelijk van de locatie. De organisatie behoudt zich het recht voor om u
    – wanneer er sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel u te berichten dat de inschrijving niet kan worden gehonoreerd. Ook ons streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende branches, kan reden zijn u niet in te schrijven voor de lezing. U krijgt dit tijdig via e-mail te horen.

    Deelname aan deze lezing bedraagt 95 euro. Indien u door een van onze partners bent uitgenodigd kunt u gratis deelnemen door vermelding van de naam van de partner in het veld ‘opmerkingen’. Leden kunnen gratis aan de lezing deelnemen.
    Lees meer over het bedrijfslidmaatschap van MKB Eindhoven
  • Graag voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van de relatie invullen in het onderstaande veld.

* Verplichte velden