Gezondheid en veiligheid op de werkvloer: Inventarisatie en evaluatie verplicht!

2840

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer: Inventarisatie en evaluatie verplicht!

In de praktijk komen we het nog regelmatig tegen, werkgevers die geen Risico-Inventarisatie & Evaluatie hebben. De RI&E is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Deze verplichting komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of Arbo deskundige laten inventariseren hoe gevaarlijk of ongezond het werk is voor de medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen worden genomen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. U vermeldt in de RI&E ook de arbeidsongevallen uit het verleden.

Onlangs passeerde een artikel van een bedrijf in Hapert waar een bedrijfsongeval had plaatsgevonden. Er waren geen veiligheidsmaatregelen genomen, er was geen RIE en het ongeval was niet gemeld bij de inspectie. Het gevolg: een medewerker op de intensive care en een werkgever die een hoge boete krijgt en aansprakelijkheid wordt gesteld voor (een deel van) de schade. Verzekeraars sluiten de dekking vaak uit als een bedrijf zich willens en wetens niet aan de Arbowetgeving houdt. Slaat u de polis er maar eens op na. Niet om u angst aan te praten maar dit zijn situaties waar u echt niet in terecht wilt komen.

Bij controle en niet nakomen van de verplichting, zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid u uiteindelijk een boete en proces-verbaal opleggen. De boete die u riskeert is afhankelijk van de bedrijfsgrootte:

 1 – 4 werknemers  € 300,- (= 10% van het totale boetebedrag)
 5 – 9 werknemers  € 600,- (= 20% van het totale boetebedrag)
 10 – 39 werknemers  € 900,- (= 30% van het totale boetebedrag)
 40 – 99 werknemers  € 1.500,- (= 50% van het totale boetebedrag)
 100 – 249 werknemers  € 1.800,- (= 60% van het totale boetebedrag)
 250 – 499 werknemers  € 2.400,- (= 80% van het totale boetebedrag)
 500 of meer werknemers  € 3.000,- (= 100% van het totale boetebedrag)

Ons advies: zie de RI&E als een investering die u ook de nodige baten oplevert. U besteedt niet alleen aandacht aan veiligheid, maar ook aan het welzijn van uw medewerkers. Die zullen dit zeker waarderen. Daarnaast levert een RI&E nog de andere baten op.

Baten zoals:

  • Tevredenheid & motivatie
  • Positief imago organisatie
  • Betere kwaliteit van uw product / dienst
  • Verzuimreductie
  • Minder onderbrekingen
  • Minder verloop
  • Afname schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten
  • Geen of lagere boete Inspectie SZW

Wilt u eens met ons overleggen hoe u dit traject het beste kunt aanpakken? Onze HR-adviseurs helpen u hier graag bij. Neem gerust en vrijblijvend contact op.

Huibert de Potter – HRT Business Professionals
Management


Leave a Comment