Ook een blog schrijven?

Leden van MKB Eindhoven kunnen via dit formulier een blog aanmelden voor de website van MKB Groeit!

Hiervoor gelden de volgende regels:

  1. De blog is informatief en/of instructief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf;
  2. De blog bevat geen rechtstreekse promotie of reclame voor producten en diensten;
  3. Lengte is minimaal 300 woorden;
  4. Maximaal 1 blog per maand per schrijver of bedrijf;
  5. Door het uploaden van de blog, voorzien van uw naam, bedrijfsnaam en een bruikbare portretfoto, geeft u MKB Eindhoven het recht deze blog en de foto te plaatsen binnen een termijn van 3 weken op de website www.mkbgroeit.nl
  6. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor blogs te weigeren, bijvoorbeeld in geval van onjuistheden, beledigingen, beschuldigingen en/of taalgebruik in strijd met de normale omgangsvormen.

* Verplichte velden