Broken Window

2599

Broken Window

“Bij vergaderingen komt iedereen later binnensjokken, waardoor we nooit op tijd beginnen”, stelt de MKB ondernemer. De regels zijn gezet maar de discipline om ze te handhaven lijkt te ontbreken.

Als je een gebroken raam niet repareert, zullen al snel de volgende ramen sneuvelen. Hierdoor kan een kettingreactie ontstaan: van kleine naar grote onregelmatigheden. De ‘broken window’ theorie in een notendop.

Deze theorie stelt dat tekenen van rotzooi ervoor zorgen dat mensen ander, vaak ongewenst, gedrag gaan vertonen. Mensen zijn sociale dieren en om er achter te komen wat gewenst gedrag is in een bepaalde omgeving, kijken we naar het gedrag van anderen. Als anderen afwezig zijn, kijken we naar clues in onze omgeving die ons een indruk geven van wat voor gedrag getolereerd is, de sociale norm binnen je bedrijf. Als er dus een gebroken raam is en niemand doet er wat aan, dan is dat blijkbaar getolereerd in die context en ‘mag’ je dus een ander raam ingooien.

Iedereen op elk niveau in je organisatie dient scherp te zijn op het detecteren van afwijkingen van de standaard. Daar dient gedisciplineerd, adequaat en consistent op gereageerd te worden. En dat is moeilijk. Het betekent dat je op elk niveau van de organisatie dient te begrijpen wat de standaard is en wat het belang ervan eigenlijk is. En het betekent een ongekende discipline in de uitvoering van je eigen rol als voorbeeld en leider.

Gooit u uw eigen ruiten wel eens in door uzelf niet aan uw eigen norm te houden?

Twan Smetsers, Chematroncss
Sr. Adviseur, Strategie & Business Development


Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.