Elkaar helpen!

4646

Elkaar helpen!

Langzamerhand komt het versoepelen van de corona-maatregelen in zicht. Ik schrijf het natuurlijk met enige voorzichtigheid, want onze gezondheid gaat boven alles. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de economie gebaat is met enige versoepeling van de maatregelen en het gefaseerd herstarten van activiteiten die nu stilliggen. Wat ondernemers nodig hebben is duidelijkheid en perspectief vanuit de overheid. De zorgen bij ondernemers worden met de dag groter door het uitblijven ervan.

In de voorbereiding van een (gedeeltelijke) opheffing van beperkingen past ook dat we nadenken over nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van samenwerking in de zeer nabije toekomst. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. De verwachte omvang van de schade voor de economie komt de laatste dagen in alle hevigheid op ons af. De voorspellingen van het IMF voor ons land zijn misschien erg zwart geschilderd, maar de crisis gaat ons hoe dan ook hard raken.

Ook blijkt dat de ruimhartige noodmaatregelen voor het bedrijfsleven weliswaar snel genomen zijn, maar dat niet altijd maatwerk geleverd kan worden. De klachten van bedrijven en ondernemers die net buiten de boot vallen, nemen toe. Als voorzitter van MKB Eindhoven stel ik knel- en pijnpunten aan de orde in een regionaal overleg met de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers en vertegenwoordigers van o.a. Brainport, werkgevers- en onderwijsorganisaties. Landelijk kunnen we bovendien invloed uitoefenen via de lobby van MKB-Nederland/VNO-NCW. Zo hebben we met voorzitters van regionale mkb-organisaties al aandacht gevraagd voor verlenging van een aantal maatregelen.

Je kunt mij dus gerust benaderen met knelpunten, maar ook met suggesties en initiatieven. Zo is bijvoorbeeld een duidelijke vraag voor de toekomst: hoe kun je in jouw sector de werkomgeving en/of klantomgeving zodanig inrichten dat we de afstand van 1,5 meter kunnen blijven realiseren? En waar zou je daarbij hulp van anderen kunnen gebruiken? Laat het me snel weten, dan kan ik dit terugkoppelen in het regio-overleg. Op basis van een brede inventarisatie kan dan worden bekeken waar de overheden en de Brainportorganisatie kunnen helpen. Zo kunnen we samen vormgeven aan de 1,5-metereconomie.

Ik heb er al eerder op gewezen: de noodmaatregelen kunnen ons wel een tijdje helpen, maar er komt ook een moment waarop we samen de rekening ervan moeten betalen. Juist daarom is het zo belangrijk onze krachten te bundelen. Dat kan bijvoorbeeld door meer dan voorheen lokaal zaken te doen, zelfs al moeten we daarvoor de aanbestedingsregels een keer laten voor wat ze zijn. Dat is een oproep aan gemeenten, maar ook aan de bedrijven zelf. Je kunt het zoeken in kleine dingen, zoals meer bestellen bij de plaatselijke middenstand. En in het groot kun je denken aan intensievere samenwerking bij innovatie, maar bijvoorbeeld ook aan het tijdelijk uitlenen van personeel aan bedrijven die nu moeten pieken.

Laten we proberen elkaar perspectief te geven, we moeten het samen doen!

Jan van den Hoff | Voorzitter MKB Eindhoven


Leave a Comment