Betaalt u niet te veel sectorpremie?

2416

Betaalt u niet te veel sectorpremie?

In de praktijk kom ik het nog regelmatig tegen. Bedrijven die in de verkeerde sector zijn ingedeeld. Het gevolg? U betaalt een te hoge of te lage sectorpremie.

Hoe kan het dat u in de verkeerde sector bent ingedeeld?

Voor het heffen van premies deelt de Belastingdienst (voorheen het UWV) ieder bedrijf in een bepaalde sector. In de meeste gevallen is de sectorindeling gebaseerd op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een veehouderij valt bijvoorbeeld in de agrarische sector. Aan iedere sector hangt een verschillend premiepercentage.

In de volgende gevallen kan het zijn dat uw sectorindeling wijzigt:

  • U doet iets anders dan op de KvK vermeld staat
  • Uw bedrijfsactiviteit is de afgelopen tijd gewijzigd
  • U heeft nieuwe activiteiten aan uw bedrijf toegevoegd
  • U bent gestopt met bepaalde activiteiten

Het kan tienduizenden euro’s schelen…

Zo heb ik pas nog een klant geadviseerd over hun sectorindeling. Na een korte analyse klopte naar mijn idee de sectorindeling niet meer met de bedrijfsactiviteit en lag er een kans voor dit bedrijf. Vervolgens heb ik in overleg met de klant en de inspecteur van de Belastingdienst verzocht het bedrijf opnieuw in te delen. Het gevolg was een sectorindeling met een lagere premie die over 5 jaar leidde tot een teruggaaf van tienduizenden euro’s.

Deze premies worden geheven over de hele loonsom. Een verlaging van bijvoorbeeld 1% kan een behoorlijk voordeel opleveren. In gunstige gevallen kan dat zelfs met terugwerkende kracht.

Maar let op. Het kan uiteraard ook de andere kant op werken. In dat geval kunnen wij samen met u de eventuele wijziging regisseren en komt u niet plotseling voor onaangename financiële gevolgen te staan.

Hoe checkt u de sector van uw bedrijf?

Jaarlijks ontvangt u rond december van de Belastingdienst de beschikking voor de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Op deze beschikking staat de sector vermeld waar de Belastingdienst u heeft ingedeeld. Ik help u er graag bij.

Hoe pakt u dit verder aan?

Denkt u dat bovenstaande op u van toepassing is? Neem dan gerust contact met mij op om dit te bespreken. Op basis van de actuele omschrijving van uw bedrijfsactiviteit kunnen wij de juiste sector vaststellen met de bijbehorende sectorpremie.

Tenslotte wijs ik u er op dat u een wijziging van de bedrijfsactiviteit, die van invloed is op de sectorindeling van uw onderneming zelf moet melden bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen over dit blog? Neem dan contact met mij op.

Huibert de Potter – HRT Business Professionals
Management


Leave a Comment