Arbeidsovereenkomst beëindigen via WhatsApp?

3835

Arbeidsovereenkomst beëindigen via WhatsApp?

Tips over de nieuwe inzichten van de aanzegplicht

Uiterlijk één maand voor het einde van het dienstverband moet de werkgever aan de werknemer laten weten of, en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Dat noemen we de aanzegplicht. Als je dat als werkgever niet tijdig doet, moet je een vergoeding betalen. Deze kan oplopen tot het bedrag van het maandsalaris van de werknemer. Daarnaast wordt de arbeidsovereenkomst onder de oude voorwaarden voortgezet voor dezelfde tijd met een maximum van één jaar. Wel iets om even in de agenda te noteren zou ik zeggen!

Uitzonderingen

De aanzegplicht geldt niet voor arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden, of wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een project. Bij een uitzendovereenkomst waarbij een uitzendbeding is opgenomen hoeft de werkgever ook niet aan te zeggen.

Wat is schriftelijk?

De aanzegplicht moet schriftelijk gebeuren. Voldoet de aanzegging via een WhatsApp bericht aan de eis van schriftelijkheid? En heeft een tijdig verstuurde aanzegging per post wel werking als de werknemer op dat moment op vakantie is en de brief pas leest nadat de termijn is verstreken?

De kantonrechter in Amsterdam oordeelde onlangs dat een WhatsApp bericht voldoet aan de eis van schriftelijkheid, aangezien de werknemer heeft gereageerd op het bericht van werkgever dat zijn contract niet zou worden verlengd. Overigens had de werkgever de brief ook per gewone post gestuurd, maar de werknemer betwistte dat hij de brief had ontvangen. De aanzegging was op juiste wijze gedaan, zo oordeelde de rechter.

Als je de aanzegging per post verstuurd, is aangetekende verzending aan te bevelen. Door de post aangetekend te versturen kan je in ieder geval bewijzen dat deze is ontvangen. Wanneer de post wel is ontvangen maar niet is gelezen, bijvoorbeeld wegens vakantie, valt dit binnen het risico van de vakantievierder. Het is zijn eigen risico dat hij op vakantie gaat zonder dat hij z’n post laat waarnemen.

Tips:

  • Zorg voor een bevestiging van ontvangst. Stuur de aanzegging per aangetekend schrijven of laat de werknemer expliciet ‘ter ontvangst’ tekenen.
  • Agendeer ruimschoots voor de laatste maand van de arbeidsovereenkomst dat er moet worden aangezegd.
  • Begin tijdig met onderhandelen over de verlenging. Mocht dat op niets uitdraaien dan is er nog tijd om aan te zeggen.


Bente Jacobs – Jurapunt

Jurist


Leave a Comment