Activiteit Leren van leden

De activiteit kan geplaatst worden op de online agenda op mkbeindhoven.nl.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  1. Je bent lid van MKB Eindhoven.
  2. De activiteit is gratis en bevat geen rechtstreekse promotie of reclame voor producten en diensten. Er is geen afnameverplichting voor de deelnemers.
  3. De activiteit is voor een brede zakelijke doelgroep geschikt.
  4. Maximaal 1 aanbod per kwartaal per lid. Businesspartners kunnen meerdere aanbiedingen doen.
  5. Door het uploaden van het aanbod geef je MKB Eindhoven het recht dit aanbod te plaatsen binnen een termijn van 4 weken op de online agenda op mkbeindhoven.nl.
  6. MKB Eindhoven behoudt zich het recht voor om – zonder opgaaf van redenen – het aanbod niet te plaatsen.
  • maximale grootte bestand: 5 MB
    Max. bestandsgrootte: 64 MB.

 

* Verplichte velden